Rada branżowa

Rada Branżowa Rzemiosła Polskiego

W 2003 roku w ramach ZRP powołano Radę Branżową Rzemiosła Polskiego. Jest to nieformalne, kolegialne ciało opiniodawczo-doradcze Zarządu ZRP. Celem Rady Branżowej jest działanie na rzecz rozwoju i ochrony interesów branż.

Członkami Rady są: prezesi (lub przedstawiciele) stowarzyszeń branżowych, będących sygnatariuszami porozumienia o powołaniu Rady Branżowej, przewodniczący komisji branżowych Związku Rzemiosła Polskiego (lub ich upoważnieni członkowie) oraz Członek Prezydium Zarządu ZRP.