Komisje problemowe

Komisje problemowe kadencji 2013-2017 działały do 21.06.2017 r.

Komisje problemowe pełnią funkcję opiniodawczo-doradczą i są powoływane przez Zarząd ZRP. Komisjom problemowym przewodniczą członkowie Zarządu ZRP. W pracach komisji uczestniczą także Członkowie Prezydium Zarządu nadzorujący prace komisji zgodnie z podziałem pracy w Prezydium Zarządu. Osoby te uczestniczą w obradach z głosem doradczym.

Wykaz komisji problemowych: