Szkolenia

Szkolenia

Cech Rzemiosł Różnych jest organizacja zrzeszającą 26 rzemieślników. W związku z brakiem obligatoryjności zainteresowanie wśród przedsiębiorców jest bardzo małe. W związku z powyższym Cech zdecydował na poprawienie wizerunku organizacji w następujących zadaniach.

Stworzenie strony internetowej Cechu wraz z wykupieniem domeny oraz hostingu łącznie z instruktażem do obsługi strony. Zakup pakietu MS Office zakup programu wspomoże realizacje działań oświatowych cechu oraz usprawni prace biura.

Można dodać inne z regulaminu jak oprogramowanie specjalistyczne, wraz z cyberzabezpieczeniem, instruktażem i licencją: utworzenie strony internetowej organizacji wraz z instruktarzem z zakresu jej obsługi, materiały promocyjne na działania promocyjne, informacyjne oraz edukacyjne na rzecz kształcenia dualnego: szkolenia dla przedstawicieli organizacji rzemieślniczych oraz kadr pracowników organizacji rzemieślniczych w zakresie kompetencji marketingowych, w tym pozyskanie funduszy zewnętrznych: koszty związane podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji kadr pracowników organizacji rzemieślniczych, z uwzględnieniem doradztwa zawodowego; wykonanie analizy społeczno-gospodarczej na potrzeby działalności statutowej samorządu gospodarczego rzemiosła, w tym związane przygotowaniem wykwalifikowanych kadr w rzemiośle, doradztwo gospodarcze na potrzeby działalności statutowej samorządu gospodarczego rzemiosła.

Przygotowanie graficzne informatorów, gadżetów promocyjnych z logiem cechu oraz programu Polskiego Inkubatora Rzemiosła.

Zlecenie, wydruk przygotowanych materiałów promocyjnych, co pomoże w rozpropagowaniu informacji o kształceniu dualnym wśród młodzieży w naszym powiecie.

Opis potrzeby wskazującej na zasadność realizacji zadania.

Pierwsza potrzeba:

Upowszechnienie wizerunku cechu w sieci. Cechu aktualnie nie posiada strony internetowej i ma problem z przekazaniem niezbędnych informacji o swojej organizacji.

Druga potrzeba:

Usprawnienie pracy biura w zakresie działań statutowych cechu Zakup specjalistycznych programów i sprawni w znacznym stopniu prace biura oraz zarząd cechu.

Trzecia potrzeba:

Popularyzacja informacji o kształceniu dualnym wśród społeczności lokalnej oraz zbudowanie profesjonalnej identyfikacji wizualnej Cechu poprzez zaprojektowanie materiałów promocyjnych oraz wytworzenie, tj. Ulotki, filmiki, broszury, informatory, które pozwolą wyróżnić nasza organizacje.

Dane kontaktowe do szkoleń:

Tel:

E-mail: