projekty

Projekty UE

Zapraszamy do kontaktu z Cechem Rzemiosła Różnego Handlu i Przedsiębiorczości w Nowej Soli w kwestii realizowanych projektów Unijnych. Projekty dotyczą szkoleń, edukacji oraz innych działań finansowanych dla rozwoju przedsiębiorstw.